Woning zoeken

M4 & CPO

Rotteveel M4 is een vastgoedontwikkelaar die met een enthousiast en creatief team van circa 14 mensen vastgoedprojecten ontwikkelt met een extra dimensie voor diverse gebruikers. Het bedrijf werd in 1994 opgericht als projectmanagement bureau door Bert Rotteveel. In achttien jaar tijd is Rotteveel M4 uitgegroeid tot een team van circa 14 slagvaardige en gemotiveerde medewerkers. Overigens is projectmanagement en dat van derden altijd een activiteit gebleven wat bij begeleiding van CPO een hele plezierige ervaring is. De ruime ervaring in de markt van zowel directie als medewerkers staat garant voor de beste oplossingen op vastgoedgebied. De deskundigheid van Rotteveel M4 biedt de mogelijkheid om gecompliceerde projecten te ontwikkelen. Dit gebeurt zowel zelfstandig als samen met collega-vastgoedontwikkelaars en in opdracht van derden (projectmanagement & advies).

Inspiratie vanuit de wensen van de gebruikers

De wensen van de doelgroep, de maatschappelijke tendens en de marktomgeving zijn al jaren de inspiratiebronnen van Rotteveel M4. Met als uitgangspunt dat een gebouw méér is dan kubieke meters, is 'M4' toegevoegd aan de naam Rotteveel. M4 staat voor de extra dimensie die het bedrijf toevoegt, door meer te halen uit de beschikbare ruimte dan een ander. Rotteveel M4 steekt veel energie en intelligentie in het begin van een traject. De invloed op de kosten van een project is dan namelijk het grootst. Met een creatieve benadering wordt aan functionele oplossingen gewerkt, waardoor complexe situaties en projecten tot een succes worden gebracht.

Visie M4 op CPO

"Ik, bouw met en voor" staat centraal in onze visie op CPO. Als de particuliere opdrachtgever zijn huis gebouwd heeft, dan moet hij met trots tegen vrienden en familie kunnen zeggen: "Kijk dit is ons huis, volledig naar onze wensen en betaalbaar gebouwd". De meeste mensen zijn niet gewend om zelf als opdrachtgever op te treden. U bent zich zelfs misschien wel niet bewust van uw potentie als mogelijke opdrachtgever. Wij gaan de uitdaging graag aan om een groep opdrachtgevers te verenigen en om u te begeleiden in het proces van het realiseren van uw droomwoning.


Het mede-opdrachtgeverschap verenigt naar onze mening het goede van twee werelden. De klanten, opdrachtgevers, bewoners krijgen hun wensen in hun individuele woning en woonomgeving verwerkt. Dit draagt bij aan diversiteit, ruimtelijke kwaliteit en een prettig woonmilieu. M4 brengt zijn kwaliteiten en professionalisme in om een project in goede banen te leiden. Door de interactie met echte opdrachtgevers van vlees en bloed kan de ontwikkelaar in de rol van opdrachtnemer werken aan klanttevredenheid binnen een bovengemiddeld en aansprekend project. Rotteveel M4 is gewend om risico's te nemen is het nadeel dat als er iemand uitvalt in uw CPO groep op te vangen doordat M4 dat risico dan overneemt.

Geheel vrijblijvend aanmelden als toekomstige CPO’er?
U kunt zich aanmelden door het invullen van de enquête. Daarnaast onderzoeken wij door middel van  de enquête in welke woonthema's mensen geïnteresseerd zijn. Op die manier kunnen wij gelijkgestemde “proberen te koppelen” in een nieuwe CPO groep.

De
enquête staat ook op de website.

In de enquête zullen tevens basisvragen worden beantwoord ten aanzien van architectuur, stedenbouwkunde, exterieur, woonomgeving, casco of afgebouwd, aantal m² woning, aantal m² grond, prijsklasse woningen, typologie, andere voorkeuren en communicatie.

 
Voorbeelden van woonthema's kunnen zijn:

  • Vrijstaande woningen
  • Rijtjeswoningen met eigen identiteit
  • 2 onder 1 kap woningen
  • Appartementen
  • Grote speelvoorziening centraal in onze buurt (voor een extra kindvriendelijke buurt)
  • Zwembad (woningen in een cirkel met in het midden een zwembad)
  • Centrale grote klusruimte (bij gezamenlijke hobby)
  • Terpwijk (autovrij, gezamenlijke tuin/park, auto/berging in de grond)


Bij een thema waar veel op wordt ingeschreven nodigen wij deze mensen uit voor voorlichtingsbijeenkomst en om te peilen of er een gezamenlijke klik kan ontstaan. Indien een thema voldoende potentiële opdrachtgevers oplevert met voldoende diversiteit wordt dit thema gekozen en verder uitgewerkt inclusief een nadere stedenbouwkundige uitwerking aan de hand van het voorstel van alle betrokken opdrachtgevers.

Organisatorische opzet

Het initiatief voor de gezamenlijke ontwikkeling wordt begeleid door Rotteveel M4. Wij zijn verantwoordelijk voor het totale slagen en worden afgerekend door de bewoners die zichzelf als een stichting of vereniging vertegenwoordigen. Rotteveel M4 is verantwoordelijk voor tijd, kwaliteit en het financieren van het project. Onze taak is luisteren, begrijpen, evalueren, adviseren, organiseren en communiceren. De uitgangspunten van Rotteveel M4 zijn gestoeld op de projectdoelstelling. Rotteveel M4 stuurt de organisatie aan die voor het project benodigd is en verzorgt de communicatie met de individuele opdrachtgevers en de gemeente. Om te profiteren van de projectmatige aanpak dienen er vooraf een aantal afspraken te worden vastgelegd. Om deze afspraken eenduidig te kunnen hanteren en zo optimaal te kunnen profiteren van het projectmatige karakter heeft Rotteveel M4 een regierol tussen enerzijds de kopersgroep en anderzijds de ontwerpende partijen, aannemers, gemeente etcetera.
Uiteraard wordt er in overleg met de groep, de architect, constructeur, andere adviseurs en aannemer geselecteerd. Ons advies is om te allen tijde meerder offertes aan te vragen!

Zaken waarin wij de opdrachtgevers zullen voorlichten zijn onder andere woonomgeving (straat, plein, groen), bouwsysteem (betonbouw, houtbouw, bouwvormen), materialen (Dubo), wooneisen, budget en kostenbesparende voordelen (adviseurs, bouwer, bank).
Als de opdrachtgevers voldoende zijn voorgelicht over de mogelijkheden dan kunnen ze beginnen met het samenstellen van hun PvE met behulp van een projectprogramma op maat op cd/internet: verwachte kosten, benodigde kavel oppervlak, vorm, uitstraling en dergelijke.

Fasering van het proces
Uiteraard wordt vanuit het PvE het hele bouwproces verder gefaseerd zoals wij gewend zijn. De rollen van opdrachtgevers en Rotteveel M4 hebben wij schematisch hieronder aangegeven.


Klik op afbeelding om te vergroten.

Commitment opdrachtgevers
Er zal commitment van de opdrachtgevers worden gevraagd nadat de definitieve tekeningen en de prijs bekend zijn. Men weet dus exact wat men koopt en voor welke prijs en wat de maandlasten hiervan zullen zijn. Iedere opdrachtgever kan op dat moment nog besluiten om uit te stappen op risico van Rotteveel M4.

Kwaliteit
De woningen worden gebouwd onder GIW. Daarnaast wordt de kwaliteit nauwlettend in de gaten gehouden door de diverse adviseurs. De uitvoering zal gecontroleerd worden door een opzichter die vanuit zijn tijdelijke onderkomen op de bouwplaats de controle zal uitoefenen op de kwaliteit en de juiste verwerking van de materialen. Per woning zal een boek samengesteld worden met de specificaties van de woningen.

Duurzaamheid

Uiteraard staat ook bij CPO voor Rotteveel M4 duurzaamheid hoog in het vaandel. In de voorlichtingsavonden zullen wij de opdrachtgevers inlichten over energiebesparende maatregelen/systemen en bouwen met kwalitatief hoogwaardige energiezuinige materialen. De duurzaamheid zit niet alleen in energie maar in de integrale projectaanpak waarbij mensen hun eigen "gezonde" wijk maken en deze gezond houden.Klik op de afbeelding om te vergroten.

Stedenbouw
Als idee voor een stedenbouwkundige opzet treft u een plaatje van Camelot uit de wijk Citadel in Broekpolder bij Heemskerk/Beverwijk aan, zie: www.citadel-wonen.nl. Rotteveel M4 heeft hierin de belangen van Hoorne behartigd en de wijk samen met ING ontwikkeld. Het is een gesloten bouwblok met een menging van eengezinswoningen, appartementen op de hoeken en de binnenplaats waar geparkeerd wordt en waar het centrale woonthema tot uitdrukking komt. Het openbaar groen is versnipperd over de binnenplaats en vanuit de bewoners van Citadel is de wens gekomen dat zij graag één centrale plek willen hebben om meer mee te kunnen doen. Overigens heeft Citadel de uitstraling van particuliere opdrachtgeverschap door de architectuur van Krier • Kohl die elke woning een eigen indentiteit heeft gegeven.

 

Dit is een plattegrond van een woonblok van 13 appartementen en 57 eengezinswoningen in Citadel in de wijk Broekpolder Heemskerk/Beverwijk mede ontwikkeld door Rotteveel M4 met een diversiteit van architectuur onder regie van Krier • Kohl.

Financiën
Uitgangspunt bij CPO is dat het project van het begin door de toekomstige bewoners wordt gefinancierd. Op het moment dat er een groep gelijkgestemden op een goed moment zeggen wij willen met bijvoorbeeld deze 10 opdrachtgevers een woningbouwproject realiseren, start de financiële inbreng. Als groep bepalen we welke bedrag je in eerste instantie uittrekt om een architrect een ontwerp te laten maken op basis waarvan een financiële raming gerealiseerd kan worden. Met een inleg tussen € 750,- en € 1.500,- per woning geeft de groep een opdracht om een voorlopig ontwerp te maken. De definitieve beslissing om al of niet het project te realiseren neem je pas als alle ins en outs bekend zijn. Soms is er een groep van acht en kunnen er met de randvoorwaarden van de gemeente 12 woningen worden gerealiseerd. In dat geval is het mogellijk dat Rotteveel M4 voor de "open plekken" het project financieel trekt tot en met de bouwvoorbereiding. Rotteveel M4 kan ook de administratie voeren.

Wij zullen ook met banken gaan praten over het collectief inkopen van hypotheken zodat men lagere vaste lasten heeft.

Vragen?
Voor vragen over CPO of andere projectmatige vragen kunt u altijd contact opnemen met Ramon Reijnders.

Via e-mail:     r.reijnders@rotteveelm4.nl
Via telefoon:  072 - 5410942